Pagina Consiliului Local

.

 

                      PROIECT DE BUGET 2014
                                                Clic aici !

                         Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014
                   cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local
                                                
Clic aici !

Referat privind impozitele si taxele locale in comuna Carcea
                                               pe anul 2014
                                                 Clic aici


                    Hotararea nr.60 privind taxele si impozitele locale in 2014
                                                  Clic aici


                           Executia bugetului local pe trimestrul IV an 2013
                                                
 Clic aici
 

                                                                              HOTĂRÂREA NR. 16
                                  privind aprobarea bugetelui activităţilor finanţate integral sau parţial  
                                              
din venituri proprii  al comunei Carcea, pentru anul 2014
                                                                      Clic aici

                                                                               HOTARAREA NR.19
                                     
 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de
                                             
specialitate al Primarului comunei Carcea, pentru anul 2014
                                                                       Clic aici

 

                     

Acceseaza cu clic aici Anexa 1 la HCL nr.38 2013

(REGULAMENT privind “Conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a comunei Carcea in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora , modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si  masurile privind construirea retelelor de comunicatii electronice.”)


HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2013

 

Nr crt

Continut

Data

1

Hotarare consiliul local acoperire deficit sectiunea dezvoltare

08.01.2013

2

Hotarare consiliul local aprobare cont incheiere exercitiu bugetar

31.01.2013

3

Hotarare consiliul local aprobare regulament inchiriere bunuri domeniul public si privat

31.01.2013

4

Hotarare consiliul local mandatare primar intocmire raport de evaluare – secretar al comunei

31.01.2013

5

Hotarare consiliul local aprobare plan actiuni si lucrari – pentru beneficiarii ajutorului social pe anul 2013

31.01.2013

6

Hotarare consiliul local  transformare posturi , aprobare stat de functii si organigrama

25.02.2013

7

Hotarare consiliul local aprobare domenii si locuri munca in folosul comunitatii

25.02.2013

8

Hotarare consiliul local modificare si completare domeniul public

25.02.2013

9

Hotarare consiliul local alegere presedinte sedinta

29.03.2013

10

Hotarare consiliul local incetare mandat de consilier Scarlat si validare Dadulescu

29.03.2013

11

Hotarare consiliul local aprobare buget V-C 2013 comuna Carcea

29.03.2013

12

Hotarare consiliul local nr. Asistenti personali

29.03.2013

13

Hotarare consiliul local aprobare raport de acivitati buget , lista de investitii , organigrama,  stat de functii , obiective si criterii de performanta SC SERVICII PUBLICE CARCEA SRL

29.03.2013

14

Hotarare consiliul local aprobare tarife buldoexcavator  si tractor

29.03.2013

15

Hotarare consiliul local aprobare cont de incheiere exercitiu bugetar

30.04.2013

16

Hotarare consiliul local aprobare buget activitati finantate integral /partial din venituri proprii

30.04.2013

17

Hotarare consiliul local alocare fonduri deplasare vizita de studii

30.04.2013

18

Hotarare consiliul local insusire varianta finala stema comunei

30.04.2013

19

Hotarare consiliul local asociere infiintare GAL Campia Romanatilor

17.05.2013

20

Hotarare consiliul local alocare 5000 lei cadouri 1 iunie

 

21

Hotarare consiliul local aprobare inchiriere cabinete medicale si farmacie – centrul medical

17.05.2013

22

Hotarare consiliul local stabilire suprafata pasune APIA

17.05.2013

23

Hotarare consiliul local aprobarea proiectului de  implementarea unui sistem integrat de administratie la nivelul CJ Dolj si a UAT_uri din judetul Dolj

28.05.2013

24

Hotarare consiliul local rectificare buget

28.05.2013

25

Hotarare consiliul local completare HCL 36/2010

28.05.2013

26

Hotarare consiliul local presedinte de sedinta

28.06.2013

27

Hotarare consiliul local rectificare buget

28.06.2013

28

Hotarare consiliul local modificare regulament balta

28.06.2013

29

Hotarare consiliul local acceptarea donatiei Marinescu si Jianu T 12 P 184/32 , P 184/32/1

28.06.2013

30

Hotarare consiliul local acceptarea donatiei Ionescu Gheorghe T 12 P 184/32/1

28.06.2013

31

Hotarare consiliul local rectificare buget

16.07.2013

32

Hotarare consiliul local revocare HCL 23/2010

16.07.2013

33

Hotarare consiliul local aprobare lista de investitii / POS MEDIU pentru comuna Carcea

16.07.2013

34

Hotarare consiliul local aprobareorganizare retea scolara 2013-2014

31.07.2013

35

Hotarare consiliul local rectificare buget

31.07.2013

36

Hotarare consiliul local alocare fonduri ziua comunei Carcea

31.07.2013


 


HOTARARI CONSILUL LOCAL 2012

Nr crt

Continut

Data

1

Hotarare alegere comisie validare

25.06.2012

2

Hotarare validare consilieri locali

25.06.2012

3

Hotarare componenta consiliul local

25.06.2012

4

Hotarare alegere presedinte de sedinta

25.06.2012

5

Hotarare alegere viceprimarul comunei

25.06.2012

6

Hotarare stabilire comisii de specialitate

25.06.2012

7

Hotarare validare mandat consilier local Ungureanu Nicolae

12.07.2012

8

Hotarare modificare HCL 3/2012

12.07.2012

9

Hotarare aprobare ROF consiliul local

12.07.2012

10

Hotarare aprobare executie bugetara

12.07.2012

11

Hotarare aprobare rectificare buget

12.07.2012

12

Hotarare aprobare trecere teren domeniul public al statului

12.07.2012

13

Hotarare privind aprobare rectificare buget de V-C

13.08.2013

14

Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 25000 lei pentru ziua comunei Carcea

13.08.2013

15

Hotarare privind aprobare SF infiintare sistem de canalizare si epurare

13.08.2013

16

Hotarare consiliul local privind alegere presedinte de sedinta

27.09.2012

17

Hotarare consiliul local privind aprobare rectificare buget

27.09.2012

18

Hotarare consiliul local privind aprobare denumire strada Nuferilor

27.09.2012

19

Hotarare consiliul local desemnare consilieri locali in CA liceul tehnologic Constantin Ianculescu Carcea

27.09.2012

20

Hotarare consiliul local completare domeniul public al comunei

27.09.2012

21

Hotarare aprobare alocare 80000 lei dezapezire

30.10.2012

22

Hotarare aprobare alocare 50000 lei iluminat festiv

30.10.2012

23

Hotarare aprobare executie bugetara

30.10.2012

24

Hotarare rectificare buget trim. IV

30.10.2012

25

Hotarare aprobare transfer folosinta buldoexcavator

30.10.2012

26

Hotarare aprobare – Plan de ocupare a functiilor publice pe anul 2013

30.10.2012

27

Hotarare aprobare infiintare organigrama , componenta , ROF SVSU

30.10.2012

28

Hotarare privind alocarea 8000 lei pentru cadouri

26.11.2012

29

Hotarare rectificare buget

26.11.2012

30

Hotarare revizuire contract si modificare statut si act constitutiv al ADI ECO Dolj

26.11.2012

31

Hotarare consiliul local modificare HCL 19/2012

26.11.2012

32

Hotarare consiliul local aprobare alegere presedinte sedinta

17.12.2012

33

Hotarare consiliul local aprobare rectificare buget local comuna Carcea

17.12.2012

34

Hotarare consiliul local aprobare taxe , prestari servicii SC SERVICII PUBLICE CARCEA

17.12.2012

35

Hotarare consiliul local rectificare buget V-C SC SERVICII PUBLICE CARCEA

17.12.2012

36

Hotarare consiliul local aprobare lista de investitii dotari indepedente SC SERVICII PUBLICE CARCEA SRL

17.12.2012

37

Hotarare consiliul local aprobare impozite si taxe locale pe anul 2013

21.12.2013

38

Hotarare consiliul local aprobare PUZ – TRUP DN 65 si RLU aferent

21.12.2012

39

Hotarare consiliul local modificare HCL 37/2012 – art 1

31.12.2012

 

 


 

PRIMARIA CARCEA
Str.Aeroportului nr.45, cod 207206
Tel.: 0251 458121 / Fax: 0252 458121
Email: carcea@cjdolj.ro
           Judetul Dolj
 

CATRE,
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

                          SITUATIA CERTIFICATELOR DE URBANISM
                                     EMISE IN LUNA MARTIE 2011

Nr. crt.

Nr CU

Data emiterii

Beneficiar

Obiectul solicitarii

Adresa solicitarii

Observatii

1.

27/07.03.2011

CIRLIG NICOLAE

construire loc P+M, put forat si imprejmuire teren

strada LUCEAFARULUI, nr 14

 

2.

29/21.03.2011

TILINCA VICTOR

construire loc parter , anexa Sp+P, imprejmuire teren si fosa septica

strada  DOLJULUI, nr 30

 

3

34/25.03.2011

VULPIE DUMITRU COSTINEL

construire locuinta P+M si imprejmuire teren

T12, P184/30, C8-P 8A

 

                          SITUATIA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE
                                         EMISE IN LUNA MARTIE 2011

Nr. crt.

Nr si

data emiterii

Beneficiar

Obiectul autorizatiei

Adresa

 solicitarii

Valoarea

 lucrarilor

Stadiul

fizic

actual

Observatii

1.

12/04.03.2011

LAPADAT ARITICA

desfiintare partiala locuinta P

strada Viaductului, nr 81

2.500 lei

-

-

2.

 

13/07.03.2011

OPRAN MARIAN

imprejmuire teren

strada Salcamului, nr 7A

10.000 lei

-

-

3.

14/07.03.2011

CONSTANTINESCU EMILIA

desfiintare locuinta Sp+P(C1) si anexa parter(C2)

strada Aeroportului, nr 63

26..379 lei

-

-

4.

15/07.03.2011

CONSTANTINESCU EMILIA

construire locuinta parter

strada Aeroportului, nr 63

59.700 lei

-

-

5.

16/11.03.2011

FLORESCU EMANUEL-OCTAVIAN

continuare de lucrari la loc P+M si imprejmuire

strada Diana, nr 19

9.000 lei

-

-

6.

18/21.03.2011

DRAGAN CONSTANTIN

construire locuinta Sp+P+1E si imprejmuire teren

tarlaua 43, parcela 7, corpul 1

100.000 lei

-

-

7.

21/25.03.2011

SC VAMAGRO SRL

anexa P si fosa septica

Aleea Noua, nr 5

5400 lei

-

-

                             PRIMAR,                                                                           SECRETAR,

                    VALERICA PUPAZA                                                    FLORENTINA BURDUSEL                                                   

                                          RESPONSABIL URBANISM
                                                    PĂSCUŢ JENICA

 


 

Hotarare privind impozitele si taxele locale
pentru anul 2013

                                                                                 Clic aici

HOTĂRÂREA NR. 39
privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local Carcea nr. 37/21.12.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

                                                                                                    Clic aici

Referat privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2013 in comuna Carcea

                                                                                   Clic aici

 

DISPOZITIA NR. 22/04.04.2012
privind delimitarea sectiilor de votare

                                                                                                                     Clic aici

DISPOZIŢIA NR. 26/26.04.2012
 privind stabilirea locurile speciale pentru afişaj electoral, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012

                                                                                             Clic aici

 

DISPOZIŢIA NR. 30

privind interzicerea in ziua de 10 iunie 2012 a consumului si a comercializarii bauturilor alcoolice

                                                                                   
Clic aici


 Material arhivat                  
               Hotararea nr.10 / 2009 a Consiliului Local Carcea privind aprobarea
                                      Bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009
                                                
                      Accesati aici
        


H O T A R A R EA NR. 21
privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism din competenta de aprobare a Consiliului Local Carcea


REGULAMENTUL LOCAL
REFERITOR LA IMPLICAREA PUBLICULUI IN ELABORAREA SAU
REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM DIN COMPETENŢA DE APROBARE
A CONSILIULUI LOCAL CARCEA
                                                                                                                  Clic aici

H O T A R A R EA NR. 22
privind  aprobarea initierii P.U.Z. in comuna Carcea –trup DN 6 si trup DN 65

                                                                                                                  Clic aici


 

ROMANIA
JUDETUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL CARCEA

 

H O T A R A R EA NR. 44

 

 

              Consiliul Local Carcea, judetul Dolj,

Avand in vedere:

              -referatul responsabilului pe urbanism din cadrul Primariei comunei Carcea inregistrat sub nr. 6502/13.10.2010;

In conformitate cu:

              -prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) si alin.(5) lit.c) din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, modificata si republicata;  

              -prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

 

In temeiul art. 45 alin. (1) si (3) din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, modificata si republicata;

 

 

H O T A R A S T E: 

 

Art.1 Se aproba extinderea intravilanului localitatii Carcea cu suprafata de 1050 ha, amplasata conform situatiei din anexa 1 la prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba propunerile de zonificare functionale pentru terenurile incluse in intravilan, conform pieselor desenate anexa 2 la prezenta hotarare.

Art. 3 Se aproba proiectele de utilitate publica ale comunei Carcea, cuprinse in anexa 3 la prezenta hotarare.

Art.4 Prezenta hotarare va insoti caietul de sarcini intocmit pentru realizarea proiectului Actualizarea PUG si a Regulamentului local de urbanism ale comunei Carcea”.

Art.5 Primarul comunei Carcea prin compartimentele subordonate va aduce la indeplinire prezenta hotarare. 

                                                                                          DATA AZI 19.10.2010 

         PRESEDINTE,

DESPINA BOSOTEANU

 

                                                                                                                          CONTRASEMNEAZA,

                                                                                                                                                 SECRETAR

                                                                                                                                    FLORENTINA BURDUSEL


COMUNA CÂRCEA
Str. Aeroportului, Nr. 45; Cod 207206
Tel. / Fax: 0251 458121; 0251458107
CUI 16346370
E-mail:
carcea@cjdolj.ro
JUDEŢUL DOLJ

NR.7926/03/12/2010

REFERAT
privind stabilirea impozitelor si taxelor  locale
pentru anul  2011 in Comuna Carcea
                                                                                                     Descarca sau vizualizeaza in format .pdf


ROMANIA
JUDETUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL CARCEA

HOTARAREA NR. 52

Consiliul Local al Comunei Carea , intrunit in sedinta extraordinara din data de          16.12.2010

          Avind in vedere  referatul nr. 7926/03/11/2010 intocmit de compartimentul Impozite si Taxe Locale  privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale pe anul 2011;

          In conformitate cu  prevederile Legii nr.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele si taxele locale, art. 288 pct.(1); prevederile Hotarârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, pct.224 si pct.290^1 alineat (2); ale Hotarârii Guvernului nr. 956 din 19 august 2009 publicata in Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 633/24.09.2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepând cu anul fiscal 2010; ale Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile         si completarile    ulterioare,
                in temeiul prevederilor art.27, art.36, alin.(2) lit.b) , alin (4) lit.c) si al prevederilor art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

HOTARASTE:


           Art.1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale, si amenzile , in sume fixe sau cote procentuale, pentru anul 2011, astfel cum sunt redate in Anexa nr.1 la       prezenta     hotarâre.
           Art.2. Impozitul pe cladirile proprietatea persoanelor fizice, se determina prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii cladirilor determinata pe baza normelor prevazute in Anexa nr.1,

Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit  pe cladire, majorat dupa cum urmeaza:

a)cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu

b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adrsa de domicilui

c) cu 300%  pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.

Nu intra sub incidenta acestui aliniat persoanele fizice care detin in proprietate cladirile dobindite prin succesune legala

           Art. 3. Impozitul pe cladirile proprietatea persoanelor juridice se determina prin aplicarea unei cote de1%  asupra valorii de inventar a cladirii inregistrata in contabilitate. In cazul unei caldiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anterioari anului   fiscal de referinta , cota impozitului pe caldiri se stabileste la 10%, asupra valorii de inventar inregistrata in contabilitate . fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii , in cazul carora cota impozitului pe cladiri este de 1%.

          Art.4. Impozitul/taxa pe cladiri, impozitul/taxa pe teren si impozitul pe mijloacele de transport sunt creante fiscale anuale, care se platesc in doua rate egale, pâna la 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
          Pentru neplata la termenele enuntate la alin.1, contribuabilii datoreaza majorari de intârziere stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare.
           Art.5. Impozitul anual pe cladiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pâna la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plateste integral pâna la primul termen de plata.

        Art. 6. Se stabileste cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate  la 3%

       Art. 7. se stabileste cota taxei hoteliere la 0.5% find aplicata la tariful de cazare practicat de unitatile de profil , pentru intreaga perioada de cazare

     Art. 8. Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura metalica de afisaj pentru reclama si publicitate  intr-un loc public, are obligatia sa depuna o declaratie  fiscala la compartimentul  impozite si taxe locale in termen de 30 zile de la data instalarii, modificarii ori desfiintarii , dupa caz, a panoului , afisajului  sau structurii de afisaj
    Art.9 In cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipatie pâna la data de 31.03.2010 a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe mijloacele de transport, se acorda bonificatie in cuantum de10%.
In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipatie pâna la data de 31.03.2010 a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe mijloacele de transport, se acorda bonificatie in cuantum de
1%.

 
Art.10 Prezenta hotarâre se aplica pentru plata impozitelor si taxelor locale datorate pentru anul 2011, si intra in vigoare incepând cu data 01.01.2011.

Art.11 Primarul comunei Carcea, prin aparatul de specialitate –Compartimentul Impozite si Taxe Locale  vor duce la indeplinire prevedrile  prezentei       hotariri

DATA

16.12.2010

 

                PRESEDINTE                                                                   SECRETAR

              MICU CORNELIA                                                   BURDUSEL FLORENTINA


ROMANIA
JUDETUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL CARCEA
 

                                                      PROIECT DE HOTARÂRE
                              privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011

Consiliul Local al Comunei Carea , intrunit in sedinta extraordinara din data de          16.12.2010

          Avind in vedere  referatul nr. 7926/03/11/2010 intocmit de compartimentul Impozite si Taxe Locale  privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale pe anul 2011;

          In conformitate cu  prevederile Legii nr.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele si taxele locale, art. 288 pct.(1); prevederile Hotarârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, pct.224 si pct.290^1 alineat (2); ale Hotarârii Guvernului nr. 956 din 19 august 2009 publicata in Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 633/24.09.2009, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepând cu anul fiscal 2010; ale Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile         si completarile    ulterioare,
                in temeiul prevederilor art.27, art.36, alin.(2) lit.b) , alin (4) lit.c) si al prevederilor art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:


           Art.1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale, si amenzile , in sume fixe sau cote procentuale, pentru anul 2011, astfel cum sunt redate in Anexa nr.1 la       prezenta     hotarâre.
           Art.2. Impozitul pe cladirile proprietatea persoanelor fizice, se determina prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii cladirilor determinata pe baza normelor prevazute in
Anexa nr.1
,

Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit  pe cladire, majorat dupa cum urmeaza:

a)cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu

b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adrsa de domicilui

c) cu 300%  pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.

Nu intra sub incidenta acestui aliniat persoanele fizice care detin in proprietate cladirile dobindite prin succesune legala

           Art. 3. Impozitul pe cladirile proprietatea persoanelor juridice se determina prin aplicarea unei cote de1%  asupra valorii de inventar a cladirii inregistrata in contabilitate. In cazul unei caldiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anterioari anului   fiscal de referinta , cota impozitului pe caldiri se stabileste la 10%, asupra valorii de inventar inregistrata in contabilitate . fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii , in cazul carora cota impozitului pe cladiri este de 1%.

          Art.4. Impozitul/taxa pe cladiri, impozitul/taxa pe teren si impozitul pe mijloacele de transport sunt creante fiscale anuale, care se platesc in doua rate egale, pâna la 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
          Pentru neplata la termenele enuntate la alin.1, contribuabilii datoreaza majorari de intârziere stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare.
           Art.5. Impozitul anual pe cladiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pâna la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plateste integral pâna la primul termen de plata.

        Art. 6. Se stabileste cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate  la 3%

       Art. 7. se stabileste cota taxei hoteliere la 0.5% find aplicata la tariful de cazare practicat de unitatile de profil , pentru intreaga perioada de cazare

     Art. 8. Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura metalica de afisaj pentru reclama si publicitate  intr-un loc public, are obligatia sa depuna o declaratie  fiscala la compartimentul  impozite si taxe locale in termen de 30 zile de la data instalarii, modificarii ori desfiintarii , dupa caz, a panoului , afisajului  sau structurii de afisaj
    Art.9 In cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipatie pâna la data de 31.03.2010 a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe mijloacele de transport, se acorda bonificatie in cuantum de10%.
In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipatie pâna la data de 31.03.2010 a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe mijloacele de transport, se acorda bonificatie in cuantum de 1%.

 
Art.10 Prezenta hotarâre se aplica pentru plata impozitelor si taxelor locale datorate pentru anul 2011, si intra in vigoare incepând cu data 01.01.2011.

Art.11 Primarul comunei Carcea, prin aparatul de specialitate –Compartimentul Impozite si Taxe Locale  vor duce la indeplinire prevedrile  prezentei       hotariri

 

                               INITIATOR                                                                AVIZAT

                                 PRIMAR                                                              SECRETAR

                       PUPAZA    VALERICA                                  BURDUSEL FLORENTINA
  
          

                         


ROMÂNIA

JUDETUL  DOLJ

COMUNA CÂRCEA

CONSILIUL  LOCAL

HOTARÂREA  NR. 35

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa catre

SC SERVICII PUBLICE CARCEA SRL

 

Consiliul Local  Cârcea , intrunit in sedinta la data de 30.08.2010

Având in vedere:

·          Proiectul de hotarare initiat de viceprimarul comunei Carcea

·          Raportul secretarului comunei Carcea nr. 5374/24.08.2010

·          Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliul Local Carcea

·          HCL Carcea nr. 34/2010 privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apa al comunei Carcea prin infiintarea

SC SERVICII PUBLICE CARCEA SRL

·          HCL Carcea nr. 3/31.01.2006 privind infiintarea serviciului de alimentare cu apa la nivelul comunei Carcea

·          Concluziile si recomandarile studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa

 

In baza art.17, 21, art. 36 alin (3)  lit. c) si alin. (6) lit. a pct. 7, 9, 13, 14, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala  modificata si completata, a legii 31/1990 privind societatile comerciale precum si a art. 8 alin. 1 si alin. 2, lit. d) si art. 31^1 lit. b) din legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,

In temeiul art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala  modificata si completata,

                                                                              H O T A  R  A  S  T  E :

Art.1. Se aproba studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa al Comunei

Cârcea, conform Anexei 1,parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Se aproba atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa al

Comunei Cârcea, respectiv furnizarea serviciului de alimentare cu apa si administrarea si exploatarea infrastructurii

 tehnico-edilitare aferente, precum si pregatirea, finantarea si realizarea proiectelor de investitii publice pentru

 reabilitarea, modernizarea, extinderea si/sau dezvoltarea, dupa caz, a sistemului public de alimentare cu apa aferent serviciului,

 in favoarea SC SERVICII PUBLICE CARCEA SRL, cu asociat unic comuna Carcea,cu sediul in Carcea,Str.Aeroportului ,

 nr.45, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Dolj cu nr.J 16/949/2010,CUI 27304567, societate comerciala

infiintata prin reorganizarea serviciului de alimentare cu apa al comunei Carcea.

Art. 3. - Avizeaza Caietul de sarcini si Regulamentul serviciului de alimentare cu apa din aria de competenta al

operatorului SC SERVICII PUBLICE CARCEA SRL, anexele nr. 2 si 3 la prezenta hotarâre si care vor deveni anexe la

 Contractul de delegare a serviciului de apa.

Art.4. Se aproba Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa  („Contractul de delegare”)

 in forma prevazuta in Anexa 4, parte integranta din prezenta hotarare, ce se va incheia intre Comuna Cârcea,pe de

 o parte si SC SERVICII PUBLICE CARCEA SRL ,pe de alta parte.

Art.5. Se aproba lista bunurilor din domeniul public al Comunei Cârcea, aferente sistemului public de alimentare

 cu apa  ,care vor fi concesionate prin Contractul de Delegare catre SC SERVICII PUBLICE CARCEA SRL .Lista bunurilor

 concesionate constituie Anexa 5 la prezenta hotarare si se va anexa la Contractul de Delegare,facând parte integranta

din acesta.

Art.6. Se imputerniceste Primarul comunei Carcea sa semneze contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu

Apa, precum si protocolul de predare-primire a bunurilor aferente acestui serviciu care se transmit in administrarea si folosinta

 catre SC SERVICII PUBLICE CARCEA SRL.

Art.7 Primarul comunei Carcea si compartimentul financiar-contabil vor  duce la indeplinire prevederile prezentei hotarâri. 

 

 

 

                                                                                  DATA AZI 30.08.2010

PRESEDINTE,

RODICA NITA                                                                             CONTRASEMNEAZA,

   SECRETAR

                                                                                                FLORENTINA BURDUSEL

 

 

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

 

CONSILIUL LOCAL CARCEA

 

HOTARÂREA NR. 34

 

Avand in vedere: 

-nota de fundamentare si proiectul de hotarare initiate de consilierii locali Manea Ilie, Marzan Ilie si Dranceanu Marius

-Raportul  nr.5373 /24.08.2010 intocmit de secretarul comunei Carcea

- HCL Carcea 3/31.01.2006 privind infiintarea serviciului de alimentare cu apa

la nivelul comunei Carcea

          -HCL Carcea nr. 31/2010 privind infiintarea SC SERVICII PUBLICE CARCEA

SRL, cu asociat unic comuna Carcea

 

Având in vedere rapoartele comisiilor de specialitate

ale Consiliului  Local Carcea;

In temeiul art.17, 21, art. 36 alin (3)  lit. c) si alin. (6) lit. a pct. 7, 9, 13, 14, a legii 31/1990 privind societatile comerciale, art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala  modificata si completata,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba reorganizarea serviciului de alimentare cu apa al comunei Carcea prin infiintarea SC SERVICII PUBLICE CARCEA SRL, cu asociat unic comuna Carcea

Art. 2 Se aproba organigrama si Regulamentul de organizare si functionare ale SC SERVICII PUBLICE CARCEA SRL potrivit anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Art. 3 Se aproba indmenizatia lunara a d-nului Vladut Mihai, administrator unic al SC SERVICII PUBLICE CARCEA SRL,  in cuantum brut de 2000 lei.

Art.3 Primarul comunei Carcea si d-nul Vladut Mihai vor  duce la indeplinire prevederile prezentei hotarâri.

                                                          DATA AZI 30.08.2010

PRESEDINTE,

RODICA NITA

CONTRASEMNEAZA,

   SECRETAR

                                                                             FLORENTINA BURDUSEL

 

 

JUDETUL DOLJ

 

CONSILIUL LOCAL CARCEA

 

HOTARÂREA NR. 31/10.08.2010

 

Tinând cont de  Raportul  nr.5010/2010 intocmit de viceprimarul comunei Carcea si proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Carcea

Având in vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale

Consiliului Local Carcea;

In temeiul art.17, 21, art. 36 alin (3)  lit. c) si alin. (6) lit. a pct. 7, 9, 13, 14, art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala  modificata si completata,

 

H O T A R A S T E:
 

Art. 1 Se aproba infiintarea SC SERVICII PUBLICE CARCEA SRL, la care asociat unic este Consiliul Local Carcea, reprezentand comuna Carcea, in vederea asigurarii serviciilor publice in domeniul alimentarii cu apa potabila, sigurantei cetatenilor, intretinerea strazilor, canalizarii, salubritatii, administrarea pietelor si oboarelor, productia si furnizarea de energie electrica .

            Obiectul principal de activitate al societatii va fi: “Captarea, tratarea si distributia apei” clasificare CAEN 3600.

Art. 2  Sediul social al SC SERVICII PUBLICE CARCEA SRL se stabileste in comuna Carcea, str.Aeroportului nr. 45.

Art. 3 Se aproba Actul Constitutiv al SC SERVICII PUBLICE CARCEA SRL, potrivit anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4  Se stabileste capitalul social in suma de 200 Ron

Art. 5 Se imputerniceste d-nul Vladut Mihai-Ionut, fiul lui Ion si Elena, nascut la data de 16.01.1981, in municipiul Craiova, cu domiciliul in Craiova, str. Aurel Vlaicu nr. 13, bl.M8, sc. 1, et. 2, ap. 7,  avand CNP1810116160031, posesor al CI seria DX nr. 362746, eliberata de la data de 19.10.2004, de Politia Craiova, ca administrator unic al SC SERVICII PUBLICE CARCEA SRL, care va reprezenta Consiliul Local Carcea si va efectua toate procedurile privind inregistrarea si inmatricularea acestei societati, la Registrul Comertului Dolj si alte institutii.

Art. 6 Restul clauzelor din Actul Constitutiv vor fi stabilite de d-nul Vladut Mihai-Ionut, in calitate de administrator, care este imputernicit sa semneze Actul Constitutiv al societatii si toate documentele necesare indeplinirii formalitatilor de inregistrare a societatii la Registrul Comertului Dolj, cat si in fata altor institutii si autoritati publice.

Art.7 Primarul comunei Carcea va  duce la indeplinire prevederile prezentei hotarâri.

 

                                                          DATA AZI 10.08.2010 

PRESEDINTE,

RODICA NITA                                                            CONTRASEMNEAZA,

                                                                                               SECRETAR

                                                                        FLORENTINA BURDUSEL

            Hotararea nr. 46 / 2009 privind nivelul impozitelor si taxelor pentru anul 2010

ROMANIA

JUDETUL DOLJ

CONSILIUL LOCALA CARCEA

HOTARÂRE NR. 46

Având în vedere referatul inspectorului pe probleme de impozite si taxe, nr.7390/18.11.2009, din cadrul Primariei Carcea;

În conformitate cu art.36,  alin.4, lit.c din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

 In temeiul art.45 alin1, 2 lit.a din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locală;

In temeiul art.115 alin1, lit.b din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala:

HOTARAŞTE:

Art.1. Se aproba nivelul impozitelor şi taxelor pentru anul 2010 conform anexelor ;

Art.2. Primarul si inspectorul pe probleme fiscale vor duce la îndeplinire prezenta hotarâre 

Art.3. Prezenta hotarâre se comunică Prefecturii Dolj si persoanelor interesate. 

DATA AZI, 27.11.2009

 

                 PREŞEDINTE                                          SECRETAR,

                        PREDA PETRE                                       BURDUŞEL FLORENTINA

                   Accesati aici referatul care a stat la baza hotararii si anexele aferente


Pagina 1

Pagina 2

Pagina 3
                    1                       2                    3
Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6

4

5

6

Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9

7

8

9

Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12

10

11

12