Anunț Consultare:serviciile de proiectare pentru obiectivul de investiții „ Sistem monitorizare video Zona Banu Maracine , Zona Ford, Zona Pelendava , Balta Cârcea ” (SF+PT+ studiu Geo+ studiu Topo, documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire)”


tema-de-proiectare-sistem-video-.pdf


consultare-piata-site.pdf

Anunț Consultare: “Stâlpi susținere plăcute și plăcuțe indicatoare denumire străzi (SF+PT+ studiu Topo, documentaţii pentru obținere avize, acorduri și autorizaţie de construire)”


anunt-consultare.pdf


TEMA-DE-PROIECTARE.pdf

ANUNT – Servicii de elaborare documentaţii tehnico-economice, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției pentru obiectivul de investiţii: “Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă și sistem de canalizare , cămine de racord si bransamente apa Zona Pepiniera, com. Carcea, jud. Dolj”


ANUNT-APA-CANAL.pdf


Raspuns_Solicitari_de_Clarificari-1.pdf

Pagina 1 din 212

Sus