Funcții Primăria Cârcea


Lista functiilor personalului platit din fonduri publice din cadrul Primariei Comunei Carcea, conform prevederilor art.33 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, la data de 31.03.2021


Sus