Mânăstirea Cârcea

Hram: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, Sf. Antonie cel MareAşezământul monahal de la Cârcea, închinat Sfântului Antonie cel Mare şi praznicului Intrarea Maicii Domnului în Biserică, se află situat la circa zece kilometri de municipiul Craiova. Piatra de temelie a fost pusă în anul 1957, dar locaşul a fost sfinţit abia în anul 1992 de către Mitropolitul Olteniei Nestor Vornicescu. Astăzi funcţionează ca mănăstire de maici, obştea fiind condusă de monahia Eleonora Cristofir.

Sus