Primar

Biografie

 • Nume: Pupăză Valerică
 • Data nașterii: 04.08.1968
 • Stare civilă: căsătorit, doi copii
 • Studii:
  • 2009-2011: Masterat – Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
  • 1999-2004: Universitatea din Craiova, Facultatea de mecanică
  • 1986-1989: Liceul Industrial nr.4, Municipiul Craiova
 • Limbi străine: limba germană: scris-vorbit bine
 • Stagii de pregătire:
  • 2005 – „Negociere şi extindere comunitară europeană”, CRAIFOR Craiova
  • 2006 – „Integrare europeană la nivelul colectivităţilor locale”, CRAIFOR Craiova
  • 2006 – Administraţie locală la nivel european, Marea Britanie
  • 2007 – „Managementul fondurilor structurale”, CRAIFOR Craiova
 • Experiență profesională:
  • 2004 – prezent: primarul comunei Cârcea, Dolj
  • 2000 – 2004       Viceprimarul Comunei Coşoveni, Dolj
 • Abilități:
  • competenţă decizională;
  • abilităţi de organizare;
  • capacitatea de a lucra în echipă;
  • capacitate de planificare şi de a acţiona strategic;
  • permis categoria B

 

Atributiile primarului

 • coordonator principal de credite;
 • întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului financiar;
 • elaborare de proiecte şi strategii privind starea economică, socială şi de mediu a comunei;
 • iniţiază negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele comunei;
 • verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial;
 • coordonarea activităţii serviciilor publice de interes local;
 • prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 • elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, supunerea spre aprobare consiliului local;

 

Sus