Proiecte de Hotarari


Proiect hot puz aurvila

Anunt proiect de hotarare pt elaborare documentatie pentru actualizarea pug comuna carcea

Anunt proiect de hotarare pentru aprobarea docum de urbabism elaborarea puz pentru schimbarea destinatiei zonei studiate din zona pt locuinte individuale in zona de locuinte colective P+3+M com carcea jud dolj

Anunt proiect de hotarare aprobare documentatie de urbanism puz sc nico spa center


Sus