Secretar General

Biografie

Nume: TOTORA CRISTINA-FLORINA

Limba materna: Romana

Limba straina: Engleza

Permis de conducere: Categoria B

Experiență profesională:

18.06.2019- prezent – Secretar general al UAT, judetul  Dolj

25.11.2017-2019 – Secretar al unitații administrativ-teritoriale al comunei Apele Vii, Dolj

15.03 .2016-24.11.2017 – Inspector Resurse Umane Primaria comunei Galicea Mare, Dolj

Educatie si formare

2008-2010 – Master Administratie publică – Universitatea din Craiova-Facultatea de Drept si Stiinte Administrative Nicolae Titulescu

2005-2008 – Universitatea din Craiova-Facultatea de Drept si Stiinte Administrative Nicolae Titulescu

2000-2004 – Liceul Tehnologice “Matei Basarab” Craiova, Dolj

Atributiile Secretarului General

  • Atribuții ale secretarului conform art. 243 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
  • Atributii pe linie de stare civila conform Legii 119/1996
  • Atributii privind gestionarea resurselor umane
  • Atributii privind activitatea de fond funciar
  • Atribuții privind disciplina in constructii
  • Coordonează compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cârcea;

Aptitudini şi competenţe personale

  •  Abilitati organizatorice si de coordonare
  •  Capacitate de evaluare, analiză şi sinteză
  •  Operativitate în luarea deciziilor
  •  Profesionalism, responsabilitate şi spirit critic
  •  Stăpânire de sine, iniţiativă, autoorganizare
  •  Capacitate de lucru în echipă
Sus