Taxe si Impozite Persoane Juridice

HOME » Formulare

Certificat Fiscal

ACTE NECESARE:

  • Cerere tip completată și ștampilată - Anexa 12;
  • Plata tuturor obligațiilor bugetare exigibile;
  • În cazul certificatelor fiscale pentru înstrainare ( clădiri, terenuri, autovehicule ) este necesara și plata integrală pentru bunul ce urmează a fi înstrăinat.
  • Copie actul de folosință al spațiului (contract de închiriere, comodat, acord proprietar, etc.) – obligatoriu pentru certificatele fiscale prin care se solicita acordul de funcționare;
  • Balanță analitică (ultima luna închisă conform legislației în vigoare);
  • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza UAT CARCEA, inclusiv analitic mijloace transport (propietate și/sau marfa);
  • Copie CUI;
  • Delegație + copie CI delegat

Anexa-12.pdf


Sus