Urbanism

HOME » Formulare

Certificat de edificare a constructiei Anexa 1.52

- copie autorizație/autorizații de construire
- copie proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
- copie carte de identitate
 


cerere-tip-edificare.docx


Sus