Transparenta Decizionala


PLAN DE INTEGRITATE AL PRIMĂRIEI COMUNEI CÂRCEA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ANTICORUPȚIE ÎN PERIOADA 2021-2025

Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor la nivelul UAT Cârcea

Anunț dezbatere publică proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Cârcea

Anunt transparenta decizionala -Proiect de hotarare privind modificarea taxei de salubrizare pentru anul 2022

Anunt transparenta _modificare HCL 81-taxe locale

Anunt transparenta -Regulament activitati comerciale

Anunt Regulament Salubrizare

Lista functiilor de conducere si de executie – Primaria Carcea la 31 martie 2020

Anunt privind proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Carcea

Anunt privind sedinta de dezbatere publica a Proiectului de buget pentru anul 2020 al comunei Carcea

Lista obiectivelor de investitii pe anul 2020 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, comuna Carcea

Bugetul general consolidat al unitatii administrativ teritoriale comuna Carcea pe anul 2020

Proiectul de buget pentru anul 2020 – comuna Carcea

Indicatori cu privire la executia bugetului local comuna Carcea pe trim. IV 2019

ANUNT privind aprobarea Regulamentului pentru executarea lucrărilor pe domeniului public la reţelele de infrastructura tehnico-edilitare existentă în zonă


Sus