Transparenta Decizionala


Lista functiilor de conducere si de executie – Primaria Carcea la 31 martie 2020

Anunt privind proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Carcea

Anunt privind sedinta de dezbatere publica a Proiectului de buget pentru anul 2020 al comunei Carcea

Lista obiectivelor de investitii pe anul 2020 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, comuna Carcea

Bugetul general consolidat al unitatii administrativ teritoriale comuna Carcea pe anul 2020

Proiectul de buget pentru anul 2020 – comuna Carcea

Indicatori cu privire la executia bugetului local comuna Carcea pe trim. IV 2019


Sus