Viceprimar

Biografie

Nume: Marius Drânceanu
Experiență profesională:
23/06/2016–Prezent: Viceprimar U.A.T. comuna Cârcea, judeţul Dolj
2008-2016: Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Cârcea
Educație și formare:
10/2003–07/2008: Diplomă de Licență – Universitatea din Craiova -Facultatea de Agronomie; Inginer agronom;
09/1997–06/2001: Diplomă de Bacalaureat – Liceul Industrial “Matei Basarab” Craiova

 

Competențe profesionale:

Limba maternă: Limba română
Limbi străine cunoscute: Limba germană – utilizator independent (niveluri B1 şi B2 – Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine )
Competenţe de comunicare: bune abilități de comunicare dobândite în urma experienței  de consilier local;
Competenţe organizaţionale/manageriale: bune competențe de organizare și coordonare dobândite în urma activității desfășurate de consilier local;
Competenţe dobândite la locul de muncă: capacitate de implicare în proiecte de anvergură, spirit practice;
Competenţă digitale:  – Grilă de autoevaluare – Utilizator independent în procesarea informaţiei, comunicare, creare de conţinut, securitate şi rezolvarea de probleme;
Certificat operatori microcalculatoare compatibile IBM-PC

 

Sus